obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna

Głównym celem działalności "wSERWIS" jest obsługa informatyczna. Działalność ta skierowana jest do małych firm jak również do osób prywatnych.

Działalność "wSERWIS" obejmuje wiele aspektów dotyczących obsługi informatycznej. Jednym z istotnych elementów jest zapobieganie awariom a nie ich usuwanie. Zgodnie z tą tezą główny nacisk kładziemy na, nazwijmy to "działania prewencyjne". Do takich działań należy archiwizacja danych, ochrona antywirusowa, przeglądy sprzętu. Kolejnymi punktami są: uporządkowanie fizycznej sieci komputerowej w sferze oprzyrządowania i oprogramowania.

"wSERWIS" zajmuje się również naprawami sprzętu jak i konfiguracją oprogramowania. Pomaga w codziennych problemach użytkowników.

stary IBM PC

Warto również tutaj wspomnieć o stronach internetowych. Firma "wSERWIS" buduje strony internetowe. Strony proste ale estetyczne i dobrze pozycjonujące się w internecie. Strony te oparte są o html i css co powoduje szybkie ich wczytywanie jak i przyjazność dla "googli".

Kwestią o której warto wspomnieć na stronie głównej jest budowa sieci komputerowych. Firma "wSERWIS" może się pochwalić znajomością budowy sieci komputerowych. Sieci te mogą być tworzone od nowa jak i stanowic rozbudowę obecnej infrastruktury. W razie potrzeby istnieje mozliwość budowy sieci opartej o technologię bezprzewodową.

Zasięg działania to Warszawa i okolice

statystyka